رودها و دریاچههای مهم افغانستان

رودکی فرزند چنین روزگاری است. بر بستر چنین زمینه مناسب اقتصادی، اجتماعی و برپایه دانش دوستی برخی از پادشاهان سامانی، همچنین با تلاش و خردمندی وزیرانی دانشمند و کاردان چون ابوالفضل بلعمی (۳۳۰ ق) و ابوعلی محمد جیهانی (۳۳۳ ق)، بخارا به صورت مرکز بزرگ علمی، ادبی و فرهنگی درآمد. حمید ظهرابی در آیین افتتاح مرکز پژوهشی پریشان کازرون گفت: با راه اندازی این مرکز فرصتی است تا کسانی که در احیای تالاب پریشان مسئولیتی دارند با کمک سازمانهای مردمی زمینه مشارکت را فراهم کنند.

شایان ذکر است که در تمام این نشستها تخطیهای آن کشور از جمله احداث کانالها و دهنهجات خودسر، نصب واترپمپهای خلاف معاهده از طرف آن کشور شامل آجندا شده، ولی جانب هیأت ایرانی در تمام جلسات وعده جمعآوری واترپمپهای مذکور در محدوده مرز آبی مشترک را سپرده، اما متأسفانه تا اکنون به بهانههای مختلف از جمله مشکلات اجتماعی به جمعآوری آنها اقدام نکردهاند. امروز بلخِ قدیم به هجده نهر معروف است و کشتزارهای حومة بلخ از این نهرها سیراب می گردد. در سال ۱۸۷۳ میلادی گلداسمیت نماینده هند برتانیایی به منظور تثبیت مرزهای سیاسی میان افغان و ایران وارد منطقهی سیستان شد و سیستان تاریخی را به دو سیستان داخلی (زابل امروز) و سیستان خارجی (نمیروز امروز) تقسیم کرد و با اشاره کوتاهی به تقسیم آب رود هلمند از این مسأله مهم گذشت.

با احداث بند کمالخان منافع هر دو کشور در نظر گرفته شده که این خود به سوی تطبیق کامل معاهده آب رودخانه هلمند به منظور استفاده عادلانه و معقولانه آب این رودخانه میان دو کشور گام مهمی است. البته در نتیجه اصلاح و بازسازی آن نه تنها زمینه دسترسی دهقانان حومهی شهر زرنج به آب مطمین مساعد شده، بلکه به اثر این اقدام مؤثر زمینهی عودت مهاجرین به ولایت نیمروز مهیا و فرصتهای اشتغال و کاریابی برای مردم نیز مساعد شده و از اضافه برداشت جانب کشور ایران که سالهای سال از آبهای سرگردان رودخانه هلمند طور رایگان استفاده میکرد تا حدودی کاهش به عمل آمده است.

البته بعد از چند روز قرارداد آب هلمند را شاه آن وقت افغانستان توشیح کرد، ولی اسناد مبادله آن میان دو کشور به اثر کودتای داوود خان در ۲۶ سرطان سال ۱۳۵۲ معطل قرار گرفت و سر انجام اسناد این معاهده در ماه جوزای سال ۱۳۵۶ میان دو کشور مبادله شد. 3- دریاچههای تکتونیکی (زمین ساختی): در اثر فرو نشینی تدریجی یا در اثر گرابن به وجود میآیند مانند دریاچه بایکال، دریاچه تانگانیکا، و آلبرت در آفریقا که در یک گرابن وجود دارند. اینکه آن گستره کانونی برای ریزگردها شده است، یک نمونه از آسیبها و زیانهاست. مستقیم انگشت گذاشتند روی این طرح که برای عدهای سود دارد.

اما محمدموسی شفیق با مذاکرات سازنده با اعضای شورای ملی و تماسهای مستقیم به آنها موفق شد تا حمایت اکثریت از آنها را به طرفداری از معاهده آب رود هلمند جلب کند و بلاخره هر دو مجلس شورای ملی به تاریخ ۹ جوزا ۱۳۵۲ خورشیدی مطابق ۳۰ ماه می۱۹۷۳ میلادی این معاهده را تصدیق و تصویب کردند. ایران جداً مخالف ساخته شدن بند سلما بر هریرود در ولسوالی “چشت” هرات است و تا حال اکثر تهدیدها بر این بند از سوی مزدوران ایران صورت گرفته و در این زمینه کوچکترین شکی نزد کسی وجود ندارد.

به گزارش ایرنا به نقل از ریانووستی، ‘پتر زاویالوف’ معاون انستیتو اقیانوس شناسی آکادمی علوم روسیه روز سه شنبه در نشست هیات مدیره این آکادمی گفت: وضعیت دریاچه آرال در حال تثبیت است و روند خشک شدن آن متوقف شده است. ما رود هيرمند يا هلمند را به گونه نمونه مد نظر مى گيريم. از این جهت جانب ایران نه تنها موضوع را از مجاری دیپلوماتیک تعقیب میکرد، بلکه در جلسات متعدد کمیساران آب رودخانه هلمند (هیرمند)، آن را شامل آجندا نموده و خواستار بازدید از نهر لشکری بودند. رودکی بین صد هزار تا یک میلیون بیت شعر سروده است؛ اما امروزه تنها ۱۰۰۰ بیت از آنها باقی مانده است که در قالبهای مختلفی سروده شدهاند.

وطن فدا ادامه داد: از بند کمال خان تا مرز ایران حدود ۷۰ کیلومتر است که چندین بند و سردهنه در داخل خاک افغانستان وجود دارد که آب کشاورزی در افغانستان را تأمین میکند و این خود یک معضل است، از طرف دیگر سالها آب، در این رودخانه جاری نبوده و رسوبات دارد که طرف افغان معتقد است نیاز به لایروبی وجود دارد. بنابراین باید به این نکته مهم توجه کرد که اعتماد به طالبان حتی در کوتاهمدت هم به نفع ایران نیست چه رسد به اینکه در بلندمدت ایران بخواهد بهعنوان یک شریک منطقهای با طالبان وارد تعامل شود.

آرامگاه رودکی در پشت بوستانی در روستای بنجرودک یا پنجکت در فاصله ۱۷۰ کیلومتری از شمال شهر دوشنبه کشور تاجیکستان قرار گرفته است و هر ساله پذیرای گردشگران زیادی از جمله علاقهمندان به زبان و ادب فارسی است. او بهسرعت بخارا را ترک میکند و به زادگاهش روستای رودک برمیشود. و جریان حرکتش تقریبا غربی به شرقی است. قابل ذکر است که بعد از ایجاد حکومت موقت و سقوط رژیم طالبان در کشور، جانب افغانستان اقداماتی را جهت مدیریت بهتر منابع آبی در حوزه آبریز هلمند روی دست گرفت تا از این آبهای سرگردان که سالهای سال است به طرف پاییندست جریان داشته و از آن به طور رایگان همسایه غربی ما استفاده میکند در توسعه اقتصادی و اجتماعی خویش که حق مشروع افغانستان میباشد، استفاده به عمل بیاورد.

هریرود: از کوه «بابا» در مرکز افغانستان سرچشمه گرفته، از «هرات» میگذرد و در شمال غربی افغانستان اندکی از مرز مشترک ایران و افغانستان را تشکیل داده و سرانجام در ریگزارهای ترکمنستان فرو میرود. در گذشته این منطقه دشتی وسیع و پوشیده از درختان ممرز و توسکا بوده است که به مرور زمان و با جاری شدن آب در این دشت به تالابی با درختان بیرون زده از آب تبدیل شده است.دریاچه ارواح و مناطق جنگلی اطراف آن در فهرست مناطق حفاظتشده در شمال ایران قرار دارند. تعریف خور : به خلیج های کوچک سواحل خلیج فارس گفته می شود .

این وزارت همچنین گفته است که تا هنوز کشاورزان خود افغانستان آب کافی دریافت نکردهاند. براساس این قرارداد در هر ثانیه ۲۲ مترمکعب آب به ایران تعلق گرفت، سپس ۴ مترمکعب دیگر به آن اضافه شد تا بر این اساس سالانه ۸۲۰ میلیون مترمکعب آب هیرمند وارد خاک ایران شود. از بین رفتن علایم سرحدی ۵۱ و ۵۲ که در میان این دو نقطه، محل تحویلدهی آب به جانب ایران طبق معاهده در نظر گرفته شده است.

۳- تسریع کار احداث بند کمالخان: احداث این بند به منظور کنترول سیلابهای سالانه این رودخانه به هدف کاهش خسارات جانی و مالی به پاییندست آن (کاهش خسارات به ولایت نیمروز افغانستان و استان زابل ایران)، تطبیق معاهده جهت جلوگیری از اضافه مصرف ایران و تحویلدهی حقآبه آن کشور از آب تنظیم شده طبق معاهده آب رودخانه هلمند میان هر دو کشور میباشد. منابع در آن هنگام گفته بودند که آب به طرف ایران رها شده است؛ وزارت انرژی و آب طالبان با رد این موضوع گفته بود که آب بند کمال خان برای ضرورت کشاورزان نیمروز رها شده است.

علائم کولیت اولسروز بسته به شدت التهاب روده، متفاوت است. در این مطلب از سایت جسارت در مورد علائم و عوارض و درمان التهاب روده بزرگ کودکان و بزرگسالان در طب سنتی صحبت میکنیم امیدواریم مورد توجه قرار بگیرد. آقای افغان پیپر چرا در مورد دریای کنر که سالی 20 میلیارد مترمکعب آب را روانه پاکستان می کند مطلبی نمی نویسید؟ بسیاری از مردم پارک و دریاچه چیتگر را می شناسند اما دریغ از ان که این مجموعه فقط به این دو مکان خلاصه نمی شود. حافظ تو که از غمزه (شیوه )ی ترکان (زیبارویان) پرهیز نمی کنی و دل نمی کنی،دانی جایگاه تو کجاست ؟

اين دو موضوع از موضوعات سياسى و حقوقى اند. نام جیحون در نوشتههای فارسی با دو معنا و مفهوم بهکار رفته است، یکی رود آموی که نام باستانی آن «وخش» بوده و یونانیان آن را به گونه «اُکُسس» و در لاتین «اُکسوس» خواندهاند. پیچیدگی در شعر او راه ندارد و شادی گرایی و روح افزایی، خردگرایی، دانش دوستی، بی اعتبار دانستن جهان، لذت جویی و به خوشبختی اندیشیدن در شعرهای او موج می زند. فرقی نمیکند که روز یا شب را برای پیادهروی در گذرگاه موج انتخاب کنید.

هر دو دولت ایران و افغانستان متعهد شده اند كه برای كاهش سهم هر دو طرف از سد كمال خان تا ده دوست محمد خان و سیخ سركه ، بخش نهایی آب ، هیچگونه اقدام و عملیاتی انجام ندهند. مستی نکن که او نشنود مستی رازی مکن که نشنود او زاریشو، تا قیـامت آیـد زاری کن! از آنجایی که مسیر رسیدن به دریاچه خاکی ست و مسیری تقریبا سخت به حساب میآید در فصول سرد و در زمانهای بارش گلی و لغزنده شده و به دلیل خاک نرمی که دارد باتلاقی میشود لذا عبور از این مسیر بسیار دشوار و تقریبا غیرممکن میشود.

اما آب دریا ها از سرکوه ها و از یخچال ها سرچشمه میگیرند که با باریدن باران و برف در مسیر این دریاها.مقدار این آب در دریاها زیاد میشود که بعضی اوقات سبب ایجاد آب خیزی و سیل در دریاها میشود. • تحکیمات یکطرفه ساحل چپ رودخانه هلمند به طرف ایران که این امر سبب تغییر مسیر دریا به طرف افغانستان و تخریبات ساحل راست دریای مذکور شده است. طوفان گرد و غبار سالانه 75000 تن از این خاک را در معرض انتقال قرار داده است، این امر سبب پراکندگی ذرات نمک و باقیمانده آفت کش ها می گردد. آب چاه های عمیق آبهای زیر زمینی هستند که با استفاده از اًنها بمرور زمان مقدار آبهای زیر زمینی کم میشود و سطح آن پایین میشود و به کندن چاه های عمیق تر ضرورت میشود،البته در صورتی که بارندگی برف و باران سالانه وجود نداشته باشد،بالاخره یک وقتی بعد از ختم ذخیره آب های زیر زمینی،این چاه ها خشک میشوند.

دیدگاهتان را بنویسید