نحوه تغذیه موفق آمیز گاوهای شیری در دوره انتقال چگونه است ؟

گاومیش و سرخ پوستان دشت ها. درب های مغازه ها و ورودی ساختمان ها و آپارتمان ها در طول این مسیر در زمان برگزاری مسابقه باز است. •چنانچه مقدار زیادی ذرت هضم نشده با مدفوع، دفع شود باید میزان دانه در جیره غذایی و میزان عملآوری و زمان برداشت (سیلاژ ذرت باید هنگامی برداشت شود که 1/2 تا 2/3 آن بصورت شیری باشد)، مورد بررسی قرار گیرد. مقدار مصرف روزانه آن باید 1 تا 2 پوند افزایش داده شود.

•افزودن چربی به جیره غذایی گاوهائیکه روزانه بیش از 75 پوند شیر با 4درصد چربی (79 پوند شیر با 3/7درصد چربی) تولید میکنند، توصیه میشود. •تراکم انرژی جیرههای غذایی فاقد چربی گاوهای دارای پتانسیل تولید بالا باید حاوی بیش از 1/72 مگا کالری انرژی خالص برای شیردهی (NEL) در هر کیلوگرم از ماده خشک باشد. یعنی باید امکانات نگه داری از یک گوساله را نیز باید از قبل مهیا کرده باشید. در جیرههای حاوی چربی، رقم فوق به 1/77 مگا کالری افزایش پیدا کرده و در رابطه با جیرههائی که چربی غیرقابل هیدرولیز در شکمبه را دارا میباشند. به گاو آهن مقعر یا تو گود هم معروف است و برای عملیات خاک ورزی اولیه مورد استفاده قرار می گیرد بشقاب های مقعر به صورت جدا از هم بر روی یک شاسی قرار گرفته اند و عمق کار بوسیله چرخ تنظیم عمق که حداکثر یک سوم قطر بشقاب می باشد انجام می گیرد این چرخ مانع بسیار خوبی است برای اینکه نمیگذارد.

در این بین بخاطر شرایط مختلف اقتصادی که بر روی کشور حاکم است. بر روی کولتیواتورهای پاشنه ای می توان بیلچه های متنوعی سوار نمود. بعد از مدتی وقتی مشاهده کردند که این نژاد دارای ویژگی های ظاهری و بخصوص دارای ویژگی چند قلوزایی می باشد، به کشورهای فرانسه و آلمان منتقل شدند. چند حالت غیر طبیعی درپستانک وجود داردکه باید به آنها توجه کرد. تکمیل جیره غذایی با چربی باید در جهت تأمین چربی عبوری مورد نیاز گاو باشد. توصیه میشود که یکسوم از چربی از مواد غذایی موجود در جیره، یکسوم از دانههای روغنی یا چربی و یکسوم از چربی غیرقابل تجزیه (عبوری) شکمبه، تأمین شود.

پودر گوشت و استخوان (Meat And Bone Meal):محصول فرعی حاصل از صنعت کشتارگاهی بوده که از ضایعات حاصل از پاک کردن گوشت، استخوانها و لاشه ها تشکیل می شود. اول شماره های برنجی تهیه شده که دارای بازوی مناسبی داشته باشند به تعداد 9 (نه) شماره (8,7,6,5,4,3,2,1,0)در داخل حاوی یونیلت ازت مایع قرار می دهیم طوری که شماره ها در داخل ازت مایع غوطه ور باشند و بعد از 20 ثانیه (زمانی که شمارها از جوش افتاده باشند) آماده برای زدن شماره می باشند شماره را برداشته در کپل گاومیش یا گوساله ای که قبلاً جای شماره را با تیغ تمیز کردیم محکم و بدون حرکت در مدت زمان قید شده در جدول ذیل نگه می داریم نه کم نه زیاد و این باعث می شود یک شماره خیلی خوب در کپل دام بوجود آید و بعد از شماره زنی جای شماره را با الکل یا بتادین ضدعفونی می کنیم.

•با فرض آنکه گاو، دوبار در روز با TMR تغذیه شود، ظرفیت مخلوط کن باید 60 تا 70درصد ظرفیتی باشد که حداقل احتیاجات یعنی 2/5فوتمکعب TMR بازاء هر گاو را تأمین کند. انرژی خالص برای شیردهی 1/81 مگا کالری بازاء هر کیلوگرم ماده خشک است. 44% : 21% ماده خشک کل جیره غذایی که از علوفه تأمین میشود. تا همین امروز بدوی های جاوه که عموما از راه دامپروی گذران می کنند هر گز از ابزار آهنی برای کشت و زرع استفاده نمی کنند (فریزر ، ص ۲۶۷).

یکی خیش منطقه اصفهان که لرها به آن خیش مُستارُم می گویند. گاوهای شیری، آن دسته از نژادهایی هستند که حجم بیشتری از شیر را برای مدت زمان طولانی تری نسبت به سایر گاوها تولید می کنند. در این مورد، تلیسههای دو ساله نسبت به گاوهای مسنتر حساستر میباشند. علل التهاب در دوره انتقال چند برابر میشود : روند تولد به تنهایی موجب واکنش های التهابی می شود، و همچنین التهاب رحم ، نسبت تغییرات سریع و بدنبال آن سندروم” تحریک روده” یا استرس گرمایی موجب افزایش مارکرهای التهابی در خون می شود. • جیرهای غذایی مخلوط TMR تهیه شده بدون استفاده از مخلوط کن، حاوی مخلوط علوفه بوده که کنسانتره بطور مجزا و روزانه در چند وعده 3 تا 4 بار، تغذیه میشود.

🐑 گروه گوسفند زنده دارای مجوز از شهرداری تهران می باشد که در آن با هر گونه گران فروشی به شدت برخورد می گردد. اگر از این گیاه خوب مراقبت شود پس از ۱۰ سال به گل میرود که ارتفاع گل آن به بیش از ۳ متر نیز میرسد. •در هر وعده تغذیه، نباید بیش از 5 تا 7 پوند کنسانتره در اختیار حیوان قرار داده شود. •با استفاده از سیستم TMR تک گروهی در گلههای دارای تولید بیش از 20000 پوند شیر، ممکن است از نظر سادگی تغذیه، آزمایشگاه، انتقال گاو و پتانسیل تولید، مزایایی حاصل شود ولی این روش اقتصادی نبوده و چاق شدن بیش از حد گاوها را بدنبال دارد.

از سومین روز بعد از زایمان تا رسیدن میزان مصرف کنسانتره به حد مناسب. این نژاد به طور معمول تنها 100 تخم در طول سال می گذارد و جزو دسته ماکیان سانان آرام و انسان دوست است که پرورش آن راحت است. برای همین توصیه می شود جهت کاهش هزنیه ها و افزایش بهره وری از افراد جیره نویسی که با سابقه نیز هستند کمک بگیرد تا در عوض هزنیه کم برای تهیه فرمول جیره خود ، راندمان وزن گیری گوساله و گاوهای خود را افزایش دهید . تحت چنین شرایطی، حیوان با مصرف50 پوند ماده خشک تقریبا 132/5 تا 151/5 لیتر بزاق، جهت بافری کردن محیط شکمبه تولید میکند.

• افزودن 0/75درصد بیکربنات سدیم به ماده خشک کل جیره غذایی، بخصوص به جیرههای حاوی سیلاژ ذرت زیاد دارای رطوبت بالا، توصیه میشود. • حداکثر مقدار NDF کل جیره باید تقریبا برابر 1/25درصد وزن بدن (BW) باشد. • روزانه تقریبا 5 پوند فیبر با طول بیش از 3/80 سانتیمتر باید فراهم شود. چربی زیاد با قابلیت هضم فیبر خام تداخل کرده و در نتیجه میزان چربی شیر کاهش مییابد. H پایین (اسید بیشتر) بدین معنی است که نشاسته زیادی از شکمبه عبور کرده و در روده باریک تخمیر شده است. به طوری که نوک هرپستان باید دروسط هریک از این ۴ قسمت قرارگرفته باشد.

دقت داشته باشید که هنگام خرید باید اطلاعات لازم در رابطه با گوسفند نژاد رومانوف داشته باشید. آب: با اینکه گیاهان بالغ بسیار مقاوم در برابر خشک سالی هستند، زمانی که برای اولین بار کشت یک گیاه را در فضای باز آغاز می کنید، هر چهار ،پنج روزآبیاری کنید. در صورتیکه میزان متوسط NDF علوفه در جیره غذایی برابر 44درصد باشد. کنسانتره دام گاو شیری متوسط تولید که در فهرست کنسانتره دام, کنسانتره گاوشیری قرار دارد یکی دیگر را تولیدات شرکت طاهر دانه میباشد.

پیگیریهای تجارتنیوز نشان میدهد اجاره ماهانه این گاوداری جنجالی برای ایران خودرو کمتر از اجاره یک خانه ۶۰ متری در مناطق متوسط تهران است. 33%× پوند 4، 1/3، پوند چربی باید از دانههای روغنی مانند پنبه و یا دانه سویا تأمین گردد. •کل جیره غذایی باید حاوی 30 تا40درصد، نشاسته باشد. میزان چربی جیره در طول 5 هفته اول دوره شیرواری نباید از 5 تا 6 درصد تجاوز نماید. گاوها در اوایل دوره شیرواری، از مشکلات امتناع از مصرف غذا (off-feed) رهایی مییابند. این عمل از تغییرات شدیدPH شکمبه و امتناع حیوان از خوردن غذا (OFF Feed) پیشگیری میکند. علاوه براین، در چنین مواردی خط ابتلای به اسیدوز ناشی از مصرف کم غذا، حیوان را تهدید میکند.

همچنین با توجه به اینکه زمانی که گیرایی در تلیسه ها به وقوع می پیوندد تولیدی وجود ندارد، بنابراین ارتباط بین صفات تولیدی و تولید مثلی تنها در گاو ها مورد تجزیه و تحلیل واقع شد. وقتی که در سیستم پرورش، از سیستم های جدید و مدرن دنیا استفاده شود، محصول نهایی هم با کیفیت است و شیر پاک تهیه خواهد شد. توصیه میشود که چربی جیره غذایی، بر اساس مقدار چربی تولیدشده با شیر بر حسب پوند (454 گرم)، تنظیم شود. آنرا با دست یا به وسیله ماشین خردکن به قطعات کوچک در می آورند تا دام به راحتی آنرا بخورد.چون دارای ماده خشک بالایی است مصرف آن باید با احتیاط انجام شود.

دیدگاهتان را بنویسید