واژه ی «گپ

اصول. منظومات بسیاري که از آن جمله است: الدرة المنیفۀ، سیرت پیغمبر را در آن به نظم آورده است. از جمله ظلمهای ایزابل یکی این است که نابوت یزرعیلی را متهم ساخته باطلاع مشایخ و اشراف شهر به قتل رسانید. او در سال 1320 با زهرا کیا همدرس و همکلاس خود در دورۀ دکترا ازدواج کرد و در همین سال نخستین بار تدریس در دانشگاه تهران را آغاز کرد که این کار تا سال 1357 ادامه پیدا کرد.

انتشار این مجلّه در 27 دوره و تا سال 1357 استمرار پیدا کرد. در همین سال او به انتشار ترجمۀ «چند نامه به شاعری جوان» اقدام نمود. در این سال او انتشار مجلّۀ سخن را با همکاری دکتر ذبیح الله صفا آغاز کرد و سپس مستقلاً به این کار ادامه داد. در این مقاله سعی کردیم پرکاربردترین لغت های بازرگانی و گمرکی را برای شما بیان کنیم. خانلری در سال 1327 رسالۀ دکترای خود را به صورت کتابی منتشر کرد و در همین سال برای مطالعات در حوزۀ فونتیک و زبان شناسی به پاریس رفت و در مؤسّسۀ «انستیتو دو فونتیک» وابسته به دانشگاه سوربن به تحقیق پرداخت.

این گفتاورد به گذشته زبان فارسی مربوط است. این گروهکها مدعی میشوند که گویا زبان فارسی تاجیکی متعـلق به تاجیکستان، دری مربوط افغانستان وفارسی هم مال ایران میباشد. این گفتار به گذشته زبان فارسی مربوط است. از آن جهت که با شیوع دین مقدس اسلام، از طریق داعیان و لشکر عرب، علاوه از آیات متبرکهٔ الهی، کلمات، لغات – اصطلاحات و جملات تازی در زبان های مردم قدیم خاک فعلیهٔ افغانستان و تورکستانات داخل گردید . ریشه شناسی: فارسی«بَرسم»، از فارسی میانه bursam، از اوستایی barsman.چوبی مقدس در آیین زرتشتی.

تاریخ خط در ایران/از سعید نفیسی/به نقل از مجلهٔ کاوش، شمارهٔ اول، دورهٔ دوم، آبان ماه ۱۳۴۲، صص ۱۸-۲۶. فرهنگ لغت فارسی آلمانی شامل حدود ۱۰۰۰ کلمه از حوزههای موضوعی مختلف میشود و برای هر عبارت، خط اصلی و رونویسی آوایی به زبان آلمانی و فارسی نوشته شده است. از تصادف نیک در سال 1359 خورشیدی دانشگاه کابل در بخش فاکولتۀ زبان و ادبیات خاصتاً در دپارتمنت انگلیسی امتحان اختصاصی کانکور را روی دست میگیرد، و دوست ما نیز از این فرصت استفاده نموده شامل امتحان اختصاصی رشتۀ انگلیسی میشود و کامیاب میگردد که به تعقیب آن شامل صنف سوم فاکولتۀ زبان و ادبیات دانشگاه کابل میشود.

چون ساسانیان جانشین پارتیان – که لهجه ٔ آنان از بخش لهجه های شمالی بود – گردیدند، قسمتی از لغات رسمی را از زبان آن را بعاریت گرفتند. سال 1316 خانلری کتاب «روان شناسی و تطبیق آن با اصول پرورش» را که نخستین تألیف او محسوب می شد، به چاپ رساند. گرچه از طرف ریاست تالیف و ترجمه وزارت معارف نیز کتاب های درسی پشه یی برای مکاتب پشه یی زبان تالیف و چاپ گردیده ولی تا جای که معلومات دارم متاسفانه تا حال تدریس آن آغاز نه گردیده است.

وی بحیث مدیر روابط بین المللی وزارت انرژی برق، مدیر تدقیق و بعداٌ معاون و دبیر مسؤول مجلۀ “سارندوی و یا پولیس” در وزارت امور داخله، اولین آمر دفتر مطبوعاتی این وزارت، آمر نشرات دفتر مطبوعاتی صدارت عظمی، آموزگار زبان و ادبیات انگلیسی و ریاضیات برای شاگردان پناهگزینان افغانستان در آستان کراچی پاکستان، کارمند اداری و تبلیغاتی ادارۀ کمک های انساندوستانۀ شبکۀ انکشافی والا حضرت شهزاده کریم آقاخان، موسوم به “فوکس”، کارمند اکادمیک و علمی “دپارتمنت افغانها” در ادارۀ طریقه و تعلیمات اسماعیلی پاکستان در آستان کراچی، در سال 2002 میلادی بحیث رئیس طریقه و تعلیمات مذهبی اسماعیلی برای افغانستان، نمایندۀ شرکت آسیائی ارتباطات عامه در کابل، مسؤول اطلاعات ونشرات شورای مرکزی اسماعیلیۀ افغانستان، همکار تخنیکی در ادارۀ برنامه ریزی و طرح نصاب آموزشی جدید در وزارت معارف افغانستان، و اکنون منحیث آموزگار زبان و ادبیات انگلیسی در یکی از نهاد های توسعه و انکشاف درون مرزی ایفای وظیفه مینمایند.

برای جزئیات بیشتر شرایط استفاده را بخوانید. خانهي فرهنگ ما را ميبندند، عنصر فرهنگي ما را ترور ميکنند، ده جور مانع در مقابل رايزنيهاي فرهنگي ما درست ميکنند؛ چرا؟ همراهي زبان فارسي با دين و معارف اسلامي و محتواي عرفاني آن يكي ازعوامل گسترش زبان فارسي در اين منطقه از جهان محسوب مي شود و ما شاهد بوديم كه بسياري از شيفتگان امام و انقلاب اسلامي تحت تأثير جاذبه ي سخنان امام و حقايق انقلاب زبان فارسي را فراگرفتند.

گویی موریانه به جان این زبان افتاده باشد. ۱۶ سرطان , ۱۳۹۱ چند وقت که بحث های تاریخی در غرجستان راه افتاده. احساس می کنم عده یی افتاده اند به جانِ این زبان و این زبان دارد آرام آرام، شاید هم خیلی سریع، سر و صورتی پیدا می کند که اگر 40-30 سال دیگر کسی بخواهد نوشته های درست استادان زبان فارسی را بخواند، نتواند. ما براي ترويج زبان فارسي چقدر در دنيا مشکل داريم؟ هزار شيوه در کار فارسي گويي و فارسي نويسي براي عنوان زدن وجود دارد. ان و دانشمندان ایرانی پرداختند، و قرن دهم و یازدهم میلادی شاهد تولد ادبیات جدید فارسی بود،که به الفبای عربی نوشته می شد و با وجود تأثیر ژرف دین و سنت اسلامی،اساساً و مشخصاً ایرانی بود.

توجه کنید که اگر تنها به معنی فارسی و مثالهای آن اکتفا نمایید و تلفظ صحیح لغت را نیاموزید، لغت جدید در مکالمه کاربرد چندانی نخواهد داشت. بدبختانه اوراق مسوده را که پراکنده و متشتت بودند، بعد از جستجوی زیاد به دست آوردم که هیچ منبعی و یا مآخذی درآن یاد داشت ها به دست نیامد. خدمت در ادارۀ تعلیمات عالیۀ وزارت فرهنگ، سپس ریاست ادارۀ انتشارات و روابط فرهنگی دانشگاه تهران را تا سال 1330 بر عهده داشت. همینگونه این کتب دارای نوعی فرهنگ و دانشنامه بیوگرافیک درمورد ادبیات کلاسیک پشتو بوده، شامل کتلاکها و تشریح دستنویسها ست که ترتیب اینهمه، دانشِ دقیق منابع نوشتاری هنگفتی را میطلبد.

دخمه خفته ست شدّاد و عاد کزو رنگ و رونق گرفت این سواد.نظامی. این آثار را میتوان بدو قسمت تقسیم کرد. ش. اصول و طرق کشاورزی ایران ابتدایی و بر اساس ارباب – رعیتی بود و از آن به بعد اقدامات اصلاحی بر مبنای تقسیم اراضی میان کشاورزان و دیگر طرحهای مخصوص در حمایت کشاورزان و استفاده از وسایل مکانیکی بمورد اجرا گذاشته شد که وضع کشاورزی ایران را بکلی دگرگون ساخته است. چقدر دولت انگليس و دولت امريکا بايد پول خرج کنند تا بتوانند اينطور آسان زبان خودشان را در ميان يک ملت بيگانه ترويج کنند؟

یادگیری اصطلاحات و ضرب المثل ها سرگرم کننده است، مخصوصاً وقتی اصطلاحات انگلیسی را با اصطلاحات زبان خودتان مقایسه کنید. وقتي بزرگ شدند، هر کس نياز دارد، ميرود زبان انگليسي را ياد ميگيرد. و با گذشت سه قرن ، زبان فارسی نه تنها به عنوان ابزاری برای ارتباط های عادی و روزمره تبدیل شد ، بلکه موجب آفرینش یکی از غنی ترین شکل های ادب جهان گردید. ولی چنين خطر متوجه زبان دری نبود بخاطريکه اين زبان برخلاف زبان پهلوی « از همه مزايای قابل زيست و بقا و رواج برخوردار بود و قابليت و استعداد کافی برای ترجمه از عربی به دری داشت.» ( 2) لذا توانست که مانند سابق به حيث زبان رايج باشندگان آريانا باقی بماند.

زبان های ایرانی کهن و میانه ، امروزه اصلا رایج نیستند و تنها بر اساس مدارکی که از انها بجا مانده است شناخته می شوند . نخست اینکه یورش عرب ها ی مسلمان و چیرگی آنها بر ایرانیان با اینکه موجب شد تا با گذشت یک قرن ، ایرانیان به زبان عربی شعر بگو یند و کتاب بنویسند و نسلی ایرانی اما نا آشنا با زبان فارسی پدید آید ، هرگز نتوانست قوم ایرانی را دچار گسستگی فرهنگی کند.

دیدگاهتان را بنویسید