پارک ملت تهران – جُستک

چنانکه در نوروزنامه مشاهده میشود، از جمله هدایایی که «مردمان بیگانه» یعنی کسانی که قوم و خویش شاه نبودند، به شاه میدادند، شمشیر و قلم نیز وجود داشته، که رودکی نیز آنها را آورده و به شاه هدیه کرده است. پل و سد خداآفرین هم از جمله دیگر جاذبههای مجاور این رود زیبا هستند. اما کمیته کمیساران آب هلمند جانب افغانستان بارها برایشان خاطر نشان ساختند که کانال لشکری از جمله نهرهای سابقه و آب مورد نیاز خود را از رودخانه هلمند اخذ نموده، اما به اساس تداوم جنگهای تحمیلی، متحمل خسارات فراوان شده بود که در این اواخر امور بازسازی آن انجام شده و زمینه استفاده مردم شهر زرنج که حق مشروعشان میباشد فراهم شده است.

مقدمه: مهندس هوشنگ سیحون نیاز به معرفی چندانی ندارد. و همچنین در دعای موبد موبدان گفته شده: «سرت سبز باد و زندگانیت بسیار و تیغت کاری به دشمن و درم خوار» که همین مفهومها را رودکی نیز در این دوبیتی آورده و این امر نشان میدهد که این رسم و نیایش برگرفته و دنبالة همان رسم و نیایش گذشتگان بوده است. این دوبیتی و این رسم و ماجرا که رودکی در عید نوروز با سخن، یعنی با شعر، و قلم و شمشیر برای تبریک به نزد امیر خراسان رفته و این شعر را خوانده و شاه هزار دینار به او بخشیده، در جای دیگری گفته نشده، و آمدن آن در تفسیر مذکور درخور توجه است.

«آمدن موبَدْ موبَدان و نوروزی آوردن ـ آیین ملوک عجم از گاهِ کیخسرو تا به روزگار یزدجردِ شهریار که آخِرِ ملوک عجم بود چنان بوده است که روز نوروز نخست کس از مردمانِ بیگانه موبد موبدان پیش مَلِک آمدی با جامِ زرّینِ پُر می و انگشتری و درمی و دیناری خسروانی و یک دسته خویدِ سبز رُسته و شمشیری و تیر و کمان و دوات و قلم و اسپی و بازی و غلامی خوبروی، و ستایش نمودی و نیایش کردی او را به زبان پارسی به عبارات ایشان و چون موبد موبدان از آفرین بپرداختی پس بزرگان دولت درآمدندی و خدمتها پیش آوردندی.

1 ـ جمعآوری ابیات پراکنده از منابع مختلف و قرار دادن آنها در یک قطعة مستقل به صرف یکسان بودن آنها در وزن و قافیه، و عدم توجه به ارتباط معنایی ابیات در محور عمودی شعر و در نتیجه نامفهوم شدن آنها. نوح در همان قدم اول فقیهی متعصب را به وزارت برداشت که از سیاست هیچ سررشته ­ای نداشت و «اکثر اوقات را به عبادت و نماز و نوشتن کتب فقهی صرف می­ کرد» (پیرنیا و اقبال آشتیانی، 1380، ص 232). از این پس، چنان که از خطوط مبهم تاریخ برمی ­آید، امرای سامانی بیشتر در این اندیشه بودند که حقانیت دینی خود را به اثبات رسانند و نشان دهند که مسلمانانی راست­ کیش ­اند.

رقابت نوح بن نصر و اخلاف او با آل بویه، از یک سو، و ترس دیرینه ­شان از نفوذ اندیشه ­های آخرالزمانی و آشوب ­آفرین اسماعیلیه، از دیگر سو، ایجاب می­ کرد که سیاست دینی سختگیرانه ­ای را در پیش گیرند. لیکن این نکته را نباید از نظر دور داشت که حکومت سامانی، بر اثر بی­لیاقتی و تعصب دینی نوح و جانشینانش رو به اضمحلال نهاد. رودکی به سب بیان قدرتمند و هنرمندانه و در عین حال ساده و روان، مضامین و تشبیهات نو، تبحر در به کار گرفتن قالبهای مختلف شعری، بیان خواستههای طبیعی انسان و توجه به زندگی مادی، و در کنار آن پندها و نظریاتش با طرح نگرانیها و دردهای بشری، و استعداد زیاد در آفرینشهای هنری و تأثیر بر شاعران و نویسندگان و همچنین حجم زیاد اشعارش، در میان شاعران دیگر بیهمتا است و بیجهت نیست که به او لقب آدمالشعرا و عنوان پدر شعر فارسی داده شده است و در تاجیکستان از او به عنوان سردفتر ادبیات فارسی و تاجیکی یعنی بنیانگذار ادبیات فارسی و تاجیکی یاد میکنند.

پرندگانی مانند اگرت، حواصیل، خوتکا، تنجه، برخی اردکها، غاز خاکستری، آبچلیک و زنبورخوار در فصول سرد به این دریاچه سفر میکنند. همانطورکه گفتیم دریاچه هامون در سیستان و بلوچستان است ولی دقیقترش میشود در نزدیکی شهر زابل یعنی در شمال شرقی سیستان و بلوچستان؛ تا جایی که این دریاچه یکی از مقاصد گردشگری شهر زابل به حساب میآید و مسافرانی که از دور و نزدیک به این شهر سفر میکنند حتماً به سراغ دریاچه و تالاب هامون هم میروند. بیشتر شهرهای بزرگ پیش از اسلام این منطقه پیرامون این دریاچه شکل گرفته بودهاند، کشتیهای کوچک نیز در این دریاچه به ویژه میان ساوه و ورامین که دو شهر مهم بودهاند، رفتوآمد میکردهاند از این جهت برای راهنمایی آنها میلهای راهنما (چیزی شبیه فانوس دریایی) ساخته شده بود که برخی از آنها هنوز هم موجود است و بر اساس آنها مسیر فرضی حرکت کشتیها بدست آمده است، این میلهای راهنما به ترتیب عبارتند از میل تپه گبری، میل ورامین، میل چشمه شور در کنار آزاد راه تهران-قم، میل دژ زاویه و میل ساوه.

اگر پیش از این پولیپ غیر سرطانی یا سرطان در روده بزرگ داشته اید احتمال ابتلا به این نوع سرطان در آینده در شما بیشتر است. در سالهای اخیر در ایران و تاجیکستان چاپهای متعددی از اشعار رودکی عرضه شده که نشاندهنده علاقه زیاد به اشعار این شاعر و حرکت جهت شناخت بیشتر و بهتر او و شعرش است. ۱. به اعتقاد اینجانب بر خلاف فرضیه موجود که خاستگاه و جایگاه کاسی ها را تنها به مرکز ایران کنونی محدود می کند، قلمرو گسترده ای به ایشان تعلق داشته که از سیبری و آسیای مرکزی تا شمال هند و ماوراء النهر و خراسان بزرگ و سراسر ایران امروزی و حتی سرزمین های همسایگان غربی آن امتداد داشته است.

دریاچه ای که مثل یک بوم بزرگ آسمان، کوه و درختان اطرافش را در خود ثبت کرده و زیبایی آن ها را به شکل مسحورکنندهای بازتاب می کند. این بنا به شماره ۱۱۸۹ به ثبت تاریخی رسیده است . ۷ تالاب از سوی دبیرخانه کنوانسیون رامسر در فهرست مونتروی کنوانسیون به عنوان تالاب های در معرض تهدید و تخریب ثبت شده ، در حالی که تعداد واقعی تالاب های در شرف نابودی کشور رقمی بیش از این است .دریاچه هامون به عنوان هفتمین تالاب بین المللی جهان و بزرگ ترین دریاچه آب شیرین کشور تقریباً برای همیشه از روی نقشه جغرافیایی پاک شد .

دریاچه پریشان به عنوان بخش عمدهی تأمین آب منطقه، کشاورزی، منبع دخیره و معیشت مردم کازرون از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. دیانا diana : در اساطیر رومی الهه ماه، جنگلها، حیوانات، و زنان هنگام وضع حمل، دیانا در معبدش در رم به عنوان الهه باکره مورد احترام بود، او مطابق آرتمیس در اساطیر یونانی است. مورد بهره برداری قرار گرفت. در اشعار باقیماندة او حدوداً بیش از دویست و شصت تشبیه، هشتاد استعاره، پنجاه مورد تشخیصهای گوناگون به کار رفته، که از این میان بیشترین تصویرها مربوط به انواع تشبیه بویژه تشبیه محسوس به محسوس، یعنی دو عنصر طبیعی و مادی در مشبه و مشبهبه است، و همانطور که میدانیم این نوع تصاویر در حوزه مجاز جزو هنریترین تصویرهای تشبیهی به شمار میروند.

شهر نیریز در هجده کیلومتری مشرق آن و شهر خرامه در مغرب دریاچه در هشتاد کیلومتری شیراز قرار دارد. اين دشتها از جنوب شهر ساوه آغاز و تا دشت بزرگ ساوه امتداد دارد. قدرت گرفتن آل بویه هم که دعوی تشیع داشتند عامل دیگری بود که سامانیان را ترغیب می­ کرد تا خود را بیش از پیش نماینده و هوادار اسلام سنتی و پاسدار ارزش­های آن در خطۀ وسیع خراسان و سرزمین­های اطراف آن بدانند. نکتۀ درخور توجه این است که همۀ این بزرگان، با وجود تنوع در آرا و افکارشان، یا خود در حکومت سامانی از مقامی رسمی برخوردار و در حقیقت شریک آن بودند و یا این که مانند محمد بن زکریای رازی با دولتمردان و فرمانروایان سامانی معاشرت و مؤانست داشتند و یاری و مشاورت خود را، هر جا که لازم بود، از آنان دریغ نمی­ کردند.

آنان می­ خواستند قدر و منزلت خویش را در چشم فقها و علمای حنفی و شافعی خراسان فراتر برند و عوام مؤمنان را نیز تا آن جا که می­ توانند با خود همدل و همرای گردانند. تعصب بنیادگرایان حنبلی در بغداد و جزم ­اندیشی برخی از فقیهان حنفی و شافعی در خراسان و ماوراءالنهر و کوشش­های بی ­امان و مسلحانۀ علویان و شیعیان در عراق و طبرستان از یک سو، و قدرت گرفتن عناصر نظامی ترک­ت بار و جاه ­طلب دستگاه خلافت از دیگر سو اوضاع سرزمین­های شرقی جهان اسلام و مخصوصاً عراق و خراسان را درهم آشفت وآتش عصبیت و کین­ توزی عقیدتی را همه جا شعله­ ور کرد.

15- ویژگی های کوه های خراسان شمالی را بنویسید: این کوه ها به شکل منظم و موازی در شمال شرقی ایران قرار دارند . اسکله شرقی در سمت بام لند و اسکله غربی در سمت بلوار میلاد قرار دارد.کل دریاچه دارای بیمه است و هنگام سوارشدن به قایق، جلیقه نجات در اختیار شما قرار میگیرد. هیرمند یکی از رودهای مهم، بزرگ و پرآب افغانستان است که با شعبههای خود، نواحی وسیعی ازجنوب غربی کشور را آبیاری مینماید.

مقتدرترین حزب در مرغاب حزب جمعیت اسلامی افغانستان است. بایکال دریاچه ای کافتی در کشور روسیه و در جنوب سیبری است که بین استان ایرکوتسک و جمهوری بوریاتیا قرار دارد. مثل اینست که زمین از سطح خود بیرون آمده و حتی آن آبی ای که همرنگ زمین نیست، آنهم برای ما نامأنوس نیست. عصری که در آن طبیب و فیلسوف بزرگی چون محمد بن زکریای رازی افکار بدیع و گاه ــ از نظر اهل دین ــ بدعت­آمیز خود را بی­پروا بیان می­کرد و با این که به الحاد مشتهر بود در سایۀ امن حکومت نصر معزّز و محترم می­زیست و تا پایان عمر ظاهراً بی هیچ دغدغه ­ای سرگرم نشر و ترویج اندیشه ­های خود بود.

در آخرین سال­های سلطنت نصر معزول یا سربه نیست شده ­اند و شاعر و پیشکار و مشاور بزرگی چون رودکی هم، به گواهی شعرش، در پایان عمر گرفتار فقر و تنگدستی گشته و در سال 329ق دور از دربار و در سمرقند درگذشته است. به هر حال با وجود آنکه اشعار باقی مانده رودکی از هزار و چند بیت تجاوز نمیکند، ولی با همین شمار اندک، بیشترین کتابها و مقالات دربارة او و شعرش تألیف شده است.

و اگر خونریزی شدیدی در بدن وجود داشته باشد، سطح گلبولهای قرمز خون و هموگلوبین کاهش مییابد. در همان زمان علویان و شیعیان اسماعیلی و داعیان آنها در ری و طبرستان و خراسان آزادانه سرگرم فعالیت بودند، چنان که داعی بزرگ شیعه، ابوحاتم رازی، در منظر و محضر بزرگان ری با محمد بن زکریای رازی به مناظره می­ پرداخت و روایت خود از این مناظرۀ طولانی را در قالب کتابی مفصل منتشر می­ کرد. این با تأمین باروری فراوان که برای توسعه تمدن مصر باستان خدمت می کرد ، به معنای یک منبع مهم زندگی برای ساکنان دره های آن بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید