پیدایش، تکامل و دورنمای زبان دری

دررابطه به کويي ياکوهي بودن اين قوم بايد گفت: ازاينکه درزبان مردم کويي بوده قرارگفته هاي بزرگسالان ومحاسن سفيدان ميمنه درطول کمترازيک قرن است که دري زبانان به معني تورکي آن ارجي نگذاشته اصل کلمه را اززبان دري تعبير نموده کوهي تحريرنموده اند. به اين قوم که گاه گاهي، جمشيدي، ايماق يا ايماقات اويماق يا اويماقات گفته اند بايد متذکرشد که تورکها ازسومري ها تاسلجوقي ها وتيموريها فيصدي زياد ايشان صحراگرد وصحرانشين بوده اند،در ارتباط به ايماقهاييکه مانندبخشي ازايماقهاي ميمنه که خودرا کويي ياکوهي ميدانند برعلاوه دلايل فوق دليليکه درصفحه 121 کتاب خاطرات دودمان تورک واوزبيک در مسير تاريخ تأليف ابي الاسفارعلي محمدبلخي آمده است:…

ازاينکه درآن نبشته بدون اراية اسناد دقيق تاريخي وبدون استناد بکدام آثار،صفحه وجلد کدام تاريخ ونويسندة آن ،اين قوم را به آرياييها ،آوستاييها وپيشداديان نسبت داده است وتورک ها را به اين متهم ساخته است که گويا بدون دليل آنهارا از عروق تورک محسوب مي نمايند. اين را تاريخ نگاران ميدانند که بدون اراية اسناد مؤثق ودقيق ،اقتباس ومؤخذ ازکدام تاريخ وبرخورد تعصب گرايانه،اينگونه نبشته هامتکي برافسانه ها وقصه ها وقراين ، تحريف تاريخ وفريب يک قوم داراي تاريخ وافتخارات ونسب تاريخي آن تلقي شده وميشود.

حتّی به این هم بسنده نکرده نام این گیاه در زبان فرانسه را نیز مأخوذ از شکل عربی این کلمه؛ یعنی، «البادنجان» می داند که در نظر وی خود از فارسی ماخوذ است، هر چند که در نهایت مجبور می گردد بدون ذکر زبان اصلی این کلمه؛ یعنی، ترکی اعتراف کند: « شاید در فارسی هم از زبان دیگری آمده باشد. این در حالی است که این کلمه ریشۀ ترکی داشته و در اصل به معنی نوعی خنجر کوتاه منحنی بوده که ترکان در جنگ به کار می بردند. بزرگترین مزیت دفترچه لیست لغات این است که گسترش دادن لیست یا به عبارتی دیگر اضافه کردن لغت جدید به این مجموعه کار فوقالعاده آسانی است.

آدم­های که تاثیر منفی یا مثبت بر زندگی ثریا گذاشته بودند؛ دیگر تقریبن نیست شده بودند یا از صحنه­ی قدرت و روزگار به حاشیه رانده شده بودند. طلب دنیا بر وجه احسن کنید که هرکه از شما ساختهء آن باشد که او را بسوی آن آفریده اند. » و این سخن نشان می­دهد که در همان هنگام نیز زبان اوستایی برای گویندگان پهلوی، زبان دور بوده است، چنانکه ایرانیان آن­را به درستی در نمی­یافته­اند و انبوه نامه­ها که به زبان پهلوی بر اوستا نگاشته می­شد؛ همه از برای گزارش واژه­های دور از زبان و سخنان دور از اندیشه­ی مردمان بود.

بصورت چاهی بوده و استخوان مرده در آن جاي میدادند ||. ابهام مهمی که در این راه وجود دارد این است که اگر این کلمه ریشۀ فارسی و به تعبیر او ایرانی دارد، چرا در خود فارسی قارپوز رایج نیست و به جای آن از هندوانه و خربزۀ هندی استفاده می شده است?! قارپوز نه در متون فارسی دیده شده و نه مردم فارس زبان آن را به کار می برده اند؛ حالا هم به کار نمی برند و باید تملّک کلمه و مدیون ساختن ملّت ها و زبان های بسیار به فارسی بر سر کلمه ای را که نه در زبان خود مردم فارس زبان رایج است و نه در متون فارسی شناخته شده؛ دیده شده است؛ در شمار قواعد منحصر به فرد مکتب لغت شناسی فارسی و پیروان آن آورد.

تناقضهاي آشكاري در گفتههاي دهخدا و معين وجود دارد. دیگر لغت نویسان فارسی من جمله دهخدا و معین نیز همین اعتقاد را ابراز کرده اند. با ابراز سپاس بي پايان از خوانندگان ومخلصين عزتمند به اي نبشتة کوچک ارج ومقام والا داده مشوّق بيحدوحدود من شده اند اينک باضم يک سلسله معلومات بيشترديگر و نظريات پيشنهادي مشوّقين گران قدراين رسالة چندصفحه يي براي بار دوم چاپ وبدسترس شان قرارداده ميشود .

اين رساله که زيرعنوان (نگاه مختصر بتاريخ ايماقها) به تيراژ 500جلد دوماه قبل بچاپ رسيد ه بود نسبت علاقه ايکه خوانندگان محترم ابرازداشته اند در اين مدت کوتا ه به فروش رسيد وبراي چاپ دوم ضرورت زياد احساس گرديد. ویژگی های فرهنگ لغت دهخدا که از وب سایت موسسه بارگیری شده است به شرح زیر است: دوم اینکه معانی مختلف و شباهت های گرامری این کلمه از لحاظ فنی در آن منعکس شده است.

خانلری که هیچ راهی برای توجیه یا انکار کثرت لغات دخیل عربی و ترکی و برخی زبان های دیگر در فارسی که در برخی دوره ها به اعتراف نویسندگانی از جنس خود آقای خانلری تا حدود هشتاد الی نود درصد جمع لغات بکار رفته در زبان و نوشتار و متون ادبی رسید, را ندارد, از سر ناچاری به وضع قاعده اقدام می کند و ادّعا می کند وجود کلمات دخیل در زبان اقوام متمدّن امری طبیعی می باشد. 4 ـ یاقوت: خانلری اعتقاد دارد کلمۀ «یاقوت» از فارسی به عربی رفته است، لیکن به دلیل نبود سابقه ای برای این کلمه در متون پهلوی از سر ناچاری احتمال می دهد خود این کلمه در فارسی از لفظ یونانی «yakinthos» گرفته شده باشد.

باید اول کمی فرهنگ خرید آنلاین را در جامعه جا بیاندازیم و پس از این مورد به بعضی از نکات توجه کنید که در هنگام خرید آنلاین درگیر سایت های غیر معتبر و کلاهبردار نشوید، اول از همه به وجود یا عدم وجود نماد الکترونیکی (E-Nemad) توجه کنید (نماد الکترونیکی نمادی است که به توسط وزارت صمت به سایت هایی که دارای مجوزهای معتبر هستند واگذار می گردد). در ” دانش نامۀ ادب فارسی” که در تحت نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران به نشر میرسد ، چنین مرقوم گردیده است : ” فارسی ایرانی با زبان دری تفاوت های دارد . این تفاوت ها نه تنها در کاربرد اصطلاحی لغات است ، بلکه همچنان از جهت کاربرد واژه های روزمرۀ زندگی و نیز نام بسیاری از کالا ها (اجناس) و اصطلاحات وارداتی نیز میباشد”.(23) علت تورید و ترویج اصطلاحات وارداتی ، آشنائی بهتر منورین ایران با لسان های خارجی و همچنان راه یافتن اصطلاحات السنۀ محلی آنکشور در زبان فارسی است .

2 ـ قارپوز: آقای خانلری کلمۀ «قارپوز» را دارای ریشۀ فارسی می داند و معتقد است اصل آن در زبان های ایرانی میانه به دو صورت «هربوجینا» و «خربوزک» وجود داشته است. ریشه شناسی: روسی kaftan، از ترکی، از فارسی «خفتان».ردایی نظامی، تا قوزک پا و آستینهای بسیار بلند و پرشده از پنبه یا ابریشم و یراق کمربندی رایج در سدههای میانی اسلام. شما به راحتی می توانید نام مورد نظر خود را در این لغت نامه جستجو نمائید تا ریشه و شرح و معنی نام مورد نظر را در کمترین زمان مورد نظر پیدا کنید .از 5700 نام موجود در این لغت نامه 2960 نام دخترانه و 2740 نام پسرانه می باشد .

دیدگاهتان را بنویسید