کسب درآمد ماهانه 15 میلیون تومان از گاوداری- اخبار اقتصادی تسنیم

دام ها جز دارایی های جاندار یا زنده به حساب آمده و بکار گیری دام به عنوان وسیله ی تولید زمان تولید زمانی بصرفه است که موجب افزایش سود شود و هدف اصلی از احداث گاوداری کسب سود است پس مانند هر سازمانی بدون رعایت مسائل اقتصادی و مدیریتی نمی توان در کار موفق شد. از آنجایی که بروز لنگش تحت فاکتورهای مدیریتی است، از این رو نرخ وقوع آن در گاوداری های مختلف متفاوت می باشد.

علت اصلی این پدیده كاهش مصرف خوراك و افزایش تولید شیر بوده كه در نتیجه سبب بروز ناهنجاری متابولیکی بنام کتوز می شود. گاوآهن بر اساس نیاز زمین و قدرت تراکتور در مدل های یک طرفه و دو طرفه بوده و تعداد خیش متغیر می باشد. اصلیترین کار این گاوآهن شخم زدن زمین و شل نمودن خاک و ساختن بستری مناسب برای رشد گیاه است قدرت این گاوآهن به قدری زیاد است که می تواند تا عمق 45 تا 50 متر از سطح زمین را شخم بزند.

در این شرایط خروس کولی ده برای مدت طولانی و با سرعت بیشتری میتواند از شگردش برای خسته نمودن حریف استفاده کند. بعنوان مثال اگر خروس از شگرد کولی ده در میدان استفاده کند، نباید اضافه وزن داشته باشد. گاو شیر ده کمبود انرژی دریافتی برای تولید شیر را از اندوخته های بدن تامین کرده و در این دوره ٬از وزن آن کاسته می شود ٬ دوران بحرانی تغذیه ی گاوهای شیر ده از زمان زایش تا اوج شیر دهی است . رژیم غذایی چنین گاوهایی باید شامل پروتئین هایی با تجزیه پذیری نسبتا کم در شکمبه باشد که از تجزیه آنها تا رسیدن به روده فرار خواهد کرد.

این استراتژی اصولا روی کاهش پروتئین قابل تجزیه در شکمبه به ۸ تا ۹ درصد از ماده خشک و استفاده از منابع پروتئین عبوری پر کیفیت و اسیدهای آمینه برای تضمین عرضه کافی پروتئین قابل متابولیسم متمرکز شده است. عدم تعادل فیزیولوژیکی حیوان پس از زایش با بروز اختلالات متابولیکی مرتبط می باشد که تاکنون در زمینه دامپزشکی این اختلالات به تناوب ثبت گردیده و مجموعه ای 72 حالتی از متابولیسم حیوان (بیشتر علت و برخی تشخیص های توصیفی) در کمیته بین المللی سلامت (ICAR) تشکیل شده است. این تحقیق نشان میدهد که شدت کاهش وزن بدن بعد از زایمان در بین گاوها در طی چندین دوره شیردهی ثابت است و به عملکرد تولیدمثلی گاو شیری مربوط میباشد.

بیشترین نرخ وقوع لنگش که تاکنون گزارش شده است مربوط به گاوهای هلشتاین هلند می باشد که در آن بیان شده حدود 70 درصد گاوها در سال حداقل یكبار به یكی از اختلالات پنجه دچار می شوند. وضعیت تولیدمثلی بیشترین تاثیر را بر روی تصمیم گیری حذف دارد. کدام نژاد گاو شیری بیشترین تولید شیر در روز را دارد؟ یک مطالعه پژوهشی در مزارع شیری فری استال در اونتاریو کانادا نشان داد مزارعی که دوبار خوراک TMR تازه در برابر یک بار در روز به گاوها می دهند، ماده خشک مصرفی را ۴/۱ کیلو به ازای هر گاو و شیر را ۲ کیلو به ازای هر گاو افزایش دادند.

علاوه بر هزینه دارو و خدمات دامپزشکی، کاهش میزان تولید شیر و تداوم شیردهی، کاهش راندمان تولید مثلی، حذف زود هنگام، افزایش هزینه های جایگزینی و نیروی کار، متریت موجب کاهش میزان رفاه و آسایش دام می شود. لنگش تأثیرات منفی بر عملكرد تولیدی و تولیدمثلی دام داشته است. سپس برای ما دعا کردند و من هنوز هم که هنوز است، تأثیرات دعای امام را در زندگی خودم میبینم. همچنین مطالعه منتشر شده روی گاوهای شیری هند نشان دادکه میزان نرخ وقوع کتوز در گاوهای شیری به طور متوسط 36/7 درصد می باشد که 27/2 درصد آن را گاوهای مبتلا به کتوز بالینی و 9/5 درصد آن را گاوهای مبتلا به کتوز تحت بالینی تشکیل داده اند.

رفتار گاوهایی که در سیستم های بسته نگهداری می شوند تکامل یافته تر از گاوهای دیگر است. در تحقیقات پیشین آورده شده است که گاوهای چند شکم زایش که دچار متریت شدند در مقایسه با گاوهای غیر متریتی طی 2 تا 20 هفته پس از زایش، بسته به حدت بیماری به طور متوسط روزانه 2 تا 13 کیلوگرم کاهش تولید شیر داشتند. در مطالعه ای نشان داده شده که هر مورد وقوع لنگش به طور متوسط سبب کاهش 1/5 تا 2/8 کیلوگرم تولید شیر روزانه و در طول یک دوره شیرواری به طور متوسط در شکم زایش های مختلف سبب افت 310 کیلوگرمی تولید شیر شده است.

همچنین در گزارش منتشر شده دیگری نشان داده شده که زخم كف و خط سفید در یك دوره شیرواری به ترتیب سبب افت 574 و 369 كیلوگرم شیر شده است. همچنین هر مورد وقوع لنگش فاصله زایش تا اولین تلقیح و فاصله زایمان تا اولین تلقیح منجر به آبستنی را به صورت معنی دار افزایش داده است و میزان باروی كمتری (30 درصد) نسبت به گاوهای سالم را تجربه کرده اند.

همانطور که ذکر شد گاو تا مدتی از ذخیره بدن استفاده کرده و بعدا رکود شیر ولو با غذای کافی پائین می آید . در گزارش منتشر شده دیگری به همبستگی منفی بین غلظت بتاهیدوركسی بوتیرات خون (بین 1/1 تا 1/6 میلی مول بر لیتر) و عملکرد تولید مثلی در هفته های اول پس از زایش اشاره شده است و بیان شده که علاوه بر كاهش نرخ آبستنی، احتمال حذف در سطح گله را نیز افزایش می دهد. در فرم تحت بالینی غلظت بتاهیدوركسی بوتیرات خون بین 1 تا 1/4 میلی مول در لیتر می باشد. در مطالعه ای گزارش شده است که کتوز تحت بالینی شانس ابتلا به سایر ناهنجاری ها از قبیل كتوز بالینی، متریت و جابجایی شیردان افزایش داده و مشخصاً احتمال ابتلای آنها را تا 5 برابر افزایش داده است.

در مطالعه ای دیگر، میانگین کتوز تحت بالینی 21/8 درصد با دامنه 11/2 تا 36/6 گزارش شده. تنوع زیادی در آگاو برگ خنجری وجود دارد برخی از آنها کوچک و نرم و برخی دیگر سفت و تیز هستند که می تواند تا عمق 6.09600 متر رشد کند. به دلیل تغییر در شرایط فیزیولوژیک حیوان قبل و بعد از زایش و وارد شدن حیوان از مرحله خشکی به مرحله شیرواری تعادل منفی انرژی در ابتدای زایش اتفاق می افتد که تجمع غلظت اسیدهای چرب غیراستریفیه در کبد را در پی دارد. بافت پرهای این مرغها بهگونهای است که مستعد آلوده شدن به کنه و شپش هستند، به همین دلیل، بررسی منظم پرهای این مرغها بسیار ضروری میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید